KALENDÁR PODUJATÍ

Svetový banícky kongres 3.-4. novembra 2017 v New Delhi, India, 98. zasadanie Medzinárodného organizačného výboru Svetového baníckeho kongresu (IOC WMC) 19.-22. júna 2018 Svetový banícky kongres v Astane, Kazachstan