Representatives

President

 • Ing. Vladimír Jacko, PhD. , MBA

 Board of Directors

 • Ing. Vladimír Jacko, PhD. , MBA, president 
 • Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec, PhD., 1. vicepresident (Hornonitrianske bane, a.s., Prievidza)
 • Mgr. Elena Petrášková, LL.M., vicepresident (RMS, a.s., Košice)
 • Ing. Jaroslav Švejkovský, vicepresident (Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava)
 • Ing. Milan Veselý, MBA, vicepresident (Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom)
 • Ing. Martin Bartošovič (NAFTA, a.s., Bratislava)
 • Ing. Vladimír Klocok, (OFZ, a.s., Istebné)
 • Dr.h.c., Ing. Jozef Pittner, PhD (Laná, s.r.o., Žiar nad Hronom)
 • RNDr. Ladislav Rožek, MBA (U. S. Steel Košice-Labortest, s.r.o., Košice)
 • Ing. Branislav Žec, CSc. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava)

Board of Supervisors

 • Ing. Vojtech Zahustel, chairman (Kerametal, a.s., Bratislava)
 • Ing. Peter Bílek, PhD.  (Obal servis, a.s., Košice)
 • prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. (Fakulta BERG Technickej univerzity Košice)
 • doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej Univerzity v Košiciach)

Secretary-general

 • Ing. Ervín Kubran