Banícka Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre obdobie 2015-2016

V Rekreačnom stredisku Púšť pri Prievidzi podpísali 7. mája2015 Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa za zamestnávateľov 1. viceprezident ZHŤPG SR Ing. Peter Čičmanec, PhD., za zamestnancov predseda OZ PBGN SR Jozef Škrobák a hlavní vyjednávači Ing. Ivan Nemeth MBA (zástupca zamestnávateľov)  a Ľubomír Novák (zástupca zamestnancov). Kolektívna zmluva je záväzná pre 8 organizácií a je platné pre obdobie od 1.4.2015 do 31.3.2016.   DSCN1174

Podpis sa realizoval za účasti vyjednávacích tímov zamestnancov aj zamestnávateľov

DSCN1181

Predstavitelia sociálnych partnerov pri podpise zmluvy (zľava predseda OZ PBGN SR Jozef Škrobák a 1. viceprezident ZHŤPG SR Peter Čičmanec)

DSCN1186

Zmluvu podpísali aj hlavní vyjednávači Ľubomír Novák (vľavo) a Ivan Nemeth