Salamander 2017

7.-9. septembra žila Banská Štiavnica v znamení Salamandrových dní, ktorými si  pripomínajú banícku a hutnícku minulosť mesta. Oslavy sa konali v roku 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste a 255 rokov od založenia prvej technickej univerzity na svete – Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.

Osláv sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý bol, v rámci slávnostného Šachtágu, tradičným skokom  cez kožu prijatý do stavu baníckeho.

Oslavy pokračovali slávnostným zasadaním Mestského zastupiteľstva v Kostole sv. Kataríny spojené s odovzdávaním výročných cien mesta, ktoré svojim príhovorom pozdravil aj predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory, generálny riaditeľ HBP Prievidza Peter Čičmanec.

V Kultúrnom centre Banskej Štiavnice bolo slávnostné zasadanie reprezentantov baníctva, geológie, hutníctva a nafty. Zasadnutie poctili svojou prítomnosťou a príhovormi  minister hospodárstva SR Peter Žiga a minister životného prostredia SR László Sólymos so svojimi štátnymi tajomníkmi. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reprezentoval  štátny tajomník Branislav Ondruš, zamestnancov prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár a mesto Banská Štiavnica jej primátorka Nadežda Babiaková a prezident ZHŤPG SR Vladimír Jacko.

Na zasadnutí bolo vyznamenaných 37 pracovníkov odvetvia rezortným vyznamenaním ministra hospodárstva SR a 12 pracovníkov rezortu ocenil minister životného prostredia. Po skončení slávnostného zasadania nasledovala recepcia pre 250 účastníkov v priestoroch Slovenského banského múzea a večer zakončil tradičný Salamandrový sprievod.