Baníci sa dohodli na Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Po troch mesiacoch vyjednávania sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov 27. apríla 2017 dohodli a podpísali Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Zmluvu podpísali 1. viceprezident ZHŤPG SR Ing. Peter Čičmanec, PhD., a predseda OZ pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozef Škrobák a hlavní vyjednávači Ing. Ivan Nemeth, MBA (za zamestnávateľov) a Ľubomír Novák (za zamestnancov).Vyjednávací tím zamestnávateľov tvorili nominanti Hornonitrianskych baní Prievidza, Nafty Bratislava, Slovenských magnezitových závodov Jelšava a ZHŤPG SR. Zmluva na obdobie 04/2017 až 03/2018 je záväzná pre 8 spoločností v rámci zväzu.