Podpísali dodatok ku Kolektívnej zmluve

Počas Konferencie Priemyselnej Bipartity 30. januára 2017 v bratislavskom hoteli SOREA Regia podpísali prezident zväzu Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda Rady OZ KOVO PhDr. Emil Machyna a viceprezident Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Milan Tóth Dodatok číslo 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorá je platná pre obdobie rokov 2016 – 2018. Dodatok sa týka mzdovej časti.

Zmluva, ako aj Dodatok č. 1, sú záväzné pre dvanásť podnikateľských subjektov. Zmluvu za zamestnávateľov vyjednával tím zložený zo zástupcov U. S. Steel Košice, Carmeuse Slovakia (Slavec), OFZ (Istebné), Slovalco (Žiar nad Hronom) a ZHŤPG SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitelia zmluvných strán pri podpise Dodatku č. 1  (z ľava Milan Tóth, Vladimír Jacko, Emil Machyna)