Dohoda so sociálnymi partnermi

Zväz úspešne ukončil sociálny dialóg – vyjednávanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS). Partnerom pre vyjednávanie  „hutníckej“ KZVS bol Odborový zväz KOVO a Nezávislé kresťanské odbory Slovenska. Kolektívnu zmluvu  za zväz podpísal v Bratislave  prezident Vladimír Jacko 20. apríla 2016 s dvojročnou platnosťou 1.5.2016 – 30.4.2018. KZVS je záväzná pre 12 spoločností. S Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu dohodol vyjednávací tím zamestnávateľov kolektívnu zmluvu na obdobie 1.4.2016 – 31.3.2017. Zmluvu záväznú pre 8 členských organizácií zväzu, podpísal so sociálnymi partnermi 1. viceprezident zväzu Peter Čičmanec 13. apríla v Prievidzi. .