Salamander 2015

10.-13. septembra 2015 žila Banská Štiavnica v znamení Salamandrových dní, ktoré sa konajú každoročne v prvých septembrových dňoch. V rámci podujatí pripomínajúcich si banícku a hutnícku minulosť mesta sa konalo v piatok 11. septembra v Kultúrnom centre Banskej Štiavnice slávnostné zasadanie reprezentantov baníctva, geológie, hutníctva a nafty. Zasadnutie poctili svojou prítomnosťou aj prezident SR Andrej Kiska, minister životného prostredia Peter Žiga SR, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Miroslav Obert a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Na zasadnutí bolo vyznamenaných 37 pracovníkov odvetvia rezortným vyznamenaním ministra hospodárstva SR a 12 pracovníkov rezortu ocenil minister životného prostredia. Po skončení slávnostného zasadania nasledovala recepcia pre 250 účastníkov v priestoroch Slovenského banského múzea a večer zakončil tradičný Salamandrový sprievod. NIK_1801

Slávnostné zasadanie otvorila banícka hymna v podaní speváckeho súboru Štiavničan

_DSC0563

_DSC0599

 Banícky a hutnícky rok zhodnotili vo svojich prejavoch predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Peter Čičmanec a prezident ZHŤPG SR Vladimír Jacko

NIK_1837

NIK_1846

_DSC0588

_DSC0596

Zhromaždenie baníkov, geológov, hutníkov a naftárov pozdravili prezident SR, minister životného prostredia, štátny tajomníci ministerstva hospodárstva SR a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

NIK_2214

Slávnostného zasadania a Salamandrového sprievodu sa zúčastnil vrcholový manažment U. S. Steel Košice na čele s prezidentom Scottom D. Buckiso

_DSC0817

Dobrú náladu v Salamandrovom sprievode umocňoval aj Folklórny súbor Vtáčnik

_DSC0832

Vyznamenaní pracovníci Hornonitrianskych baní využili príležitosť na spoločnú fotografiu so svojim generálnym riaditeľom

Petrom Čičmancom

Foto:  Jana Šlosárová (1, 4, 5, 8)

Jana Janáčová (2, 3, 5, 7,9 10)