Českí, poľskí a slovenskí hutníci za zachovanie konkurencieschopnosti

15. -17. apríla 2015 sa uskutočnil v Demänovskej Doline seminár Česko-Poľsko-Slovenskej komisie pre hutníctvo, strojárstvo, koksárenstvo, energetiku a životné prostredie k zachovaniu konkurencieschopnosti hutníctva. Odznelo 20 odborných prednášok vrátane príspevkov pracovníkov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR ako aj Poľskej oceliarskej asociácie. Analyzovali problémy, ktoré ohrozujú podnikanie v tomto energeticky náročnom sektore priemyslu.V záverečnom dokumente podporili Akčný plán pre oceliarsky priemysel prijatý Európskou komisiou a za kľúčové považujú nastoliť rovnováhu medzi priemyselnou, energetickou a klimatickou politikou EÚ s cieľom zachovať a zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

O konaní seminára vydala TASR tlačovú správu (http://www.teraz.sk/ekonomika/ceski-polski-a-slovenski-hutnici/130797-clanok.html ).

Seminár moderovali zástupcovia Poľskej oceliarskej asociácie Kazimerz Kowalski (vľavo), Hutníctví železa Jaroslav Raab (uprostred) a ZHŤPG SR Ervín Kubran

DSCN1138

Účastníci seminára