Propagácia stredného odborného školstva

Štátny inštitút odborného vzdelávania pokračuje v aktivitách zameraných na propagáciu stredného odborného školstva, zdôrazňovanie jeho výhod, ako aj predstavenie atraktívnosti remesiel a šance žiakov na zamestnanie sa po stredoškolskom štúdiu na odbornej škole. (see http://www.minedu.sk/11393-sk/zo-skoly-do-zamestnania/)